Farklı Bilinç Durumları

Bilinç Durumları

Şüphesiz, çevrede olup bitenleri anlamak ve onlara karşı bir tepkide bulunmak için öncelikle uyanık olmak şarttır. Yani kişinin bilincinin açık olması aynı zamanda uyanık olması anlamına gelmektedir.

Bu zamana kadar bilinç durumları ile yapılan araştırmalarda 3 değişik durum gözlenmiştir. Uyku hali, uyanık hal ve baygınlık hali şekilden dallandırılan Bilinç Durumlarının, beyindeki elektriksel oluşumların ortaya çıkardığı beyin dalgalarını nitelik ve nicelik bakımından etkilediği görülmüştür. Bu oluşum ise bilinç durumları ve beyin dalgaları arasında yakın bir ilişki olduğunun keşfedilmesini sağlamıştır.

19. yüzyıl başlarından bu yana beyin içerisinde bulunan sinir hücrelerinin sinir iletimleri anında elektriksel bir durum ortaya çıkardığı keşfedilmiş ve bunun akabinde 20. yüzyıl başlarında beyin üzerine birtakım çalışmalar yapan Avusturyalı psikiyatrist Hans Berger, beyinde meydana gelen bu elektriksel oluşumların kafatası üstünde kaydedilebileceğini kanıtlamıştır. Ayrıca Berger’in ortaya çıkardığı asıl durum ise zihinde gerçekleşen birtakım oluşumların çoğu kısmından sorumlu tutulan ve beyin kabuğunun üzerinde yer alan hücrelerin topluca etkinliğini kayıtlara alan, EEG kayıtlarının tam karşılığını bulması olmuştur. Berger ortaya çıkardığı bu buluşu ile haksız çıkmamış ve ilerleyen zamanlarda sadece EEG kayıtları ile kişinin hangi bilinç durumunda olduğu anlaşılmıştır.

Günümüzde kişinin bilinç durumunun ne olduğunu anlamak için kullandığımız EEG, kişinin uyaranlara karşı tepkisinin azaldığı durumlarda dalga boyutlarında azalma sağlatmış ve bu durumun tam tersi kişinin çevreye karşı uyaranlarının oldukça hassas olduğu durumlarda ise dalga boyutlarını sıklaştırdığı görülmüştür. Ritmik EEG dalgalarının beyin içerisinde ne şekilde bir yapı ile kontrol edildiği şu an için keşfedilememiştir. Ancak genel uyarılma ve dikkat çekme üzerinde birtakım görevler üstlenen talamus bölgesinde yer alan bazı sinir hücrelerinin bu kontrolü sağladığına dair sınırlı olacak şekilde bilgilere ulaşılmıştır.

Bilinç durumlarında tartışma yaratan diğer bir konu ise mevcut beyin dalgalarının hangi amaca hizmet ettiği olarak gündeme gelmiştir. Bu konuda ortaya sürülen görüşler iki kısma ayrılmaktadır. Bunlardan ilki alınan bir uyarıya elektriksel bir tepki ile karşılık verilmesi işlemin daha da hızlı gelişmesini sağladığı şeklinde, diğeri ise bu dalgaların sadece sinirsel oluşumlar esnasında bir yan ürün olarak ortaya çıktığı ve herhangi bir görevi olmadığı şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu konuda beyin dalgaları ile söylenecek son söz ise hastane sınırlarında bu dalgaların öneminin oldukça büyük olduğudur. Çünkü beyin içerisinde oluşan hastalıklar bu dalgalar sayesinde fark edilir ve tanı konur. Beyinde ur, yüksek ya da düşük kan şekeri ve kan pıhtılaşması gibi durumlardan dolayı hasara uğramışsa, bu durumda beyinde bulunan dalgaları sıklığında ve şiddetinde birtakım değişiklikler ortaya çıkar. Örneğin epilepsi nöbeti geçiren bir hastanın beyninde oluşan dalgaların şiddeti 1000 microV’a kadar yükselir ve hasta çoğu zaman bilinç kaybına uğrar.

 

Etiketler: , , ,

 
Geri İzleme.

Yorumunuz